Landschapstekening cultureel erfgoed

De landschapstekening cultureel erfgoed in Leuven blikt vooruit naar 2035 en naar de ambities en uitdagingen die de erfgoedsector wil aangaan. Met erfgoedreflex, terugkijkend van waar we komen. En vanuit de volle overtuiging dat cultureel erfgoed in Leuven de zuurstof voor onze gedeelde toekomst is.

Landschapstekening Cultureel Erfgoed in Leuven 2023

Leuven is een dynamische erfgoedstad die vanuit haar rijke verleden naar een beloftevolle toekomst kijkt. Dat uit zich in een sterke en diverse cultureel erfgoedsector van 32 erkende erfgoedorganisaties, waarin meer dan 4.000 vrijwilligers actief zijn.

Deze erfgoedorganisaties hebben samengewerkt om hun visie en ambities op de toekomstige erfgoedwerking voor Leuven te bundelen. Het resultaat is een 116 pagina’s tellende publicatie, die vanuit de rijke waaier aan cultureel erfgoed en bijbehorende sleutelmomenten vooruitkijkt. En die vooral ook een uitnodiging is aan andere sectoren, diverse gemeenschappen en partners van binnen en buiten Leuven om samen aan de slag te gaan en cultureel erfgoed mee als hefboom in te zetten voor onze gedeelde toekomst.

Indrukwekkende cijfers en sterke verhalen

Leuven telt meer dan 80 km archieven, 300.000 collectiestukken, 57 door Vlaanderen erkende topstukken, 614.000 publicaties, 400 erfgoedprofessionals, 4.000 vrijwilligers en 5 immaterieel erfgoedpraktijken op de Vlaamse Inventaris. Maar het Leuvens cultureel erfgoed is vooral veel meer dan dat. Het is levende materie, mensenwerk, van en voor steeds nieuwe groepen en generaties. Daarom vind je in de publicatie niet alleen cijfers maar ook beschrijvingen van Leuven, zijn inwoners en erfgoed in 30 sleutelmomenten en twaalf sterke voorbeelden van straffe, boeiende, innovatieve of ontroerende cultureel erfgoedprojecten.

Cultureel erfgoed is duidelijk een belangrijk onderdeel van het bruisende Leuvense leven.

Drie uitdagingen

​In Leuven willen de cultureel erfgoedspelers samen met elkaar en vooral ook met anderen een actieve rol opnemen. Experimenteren en durven staan centraal in deze visie. Het talent en de kennis is in Leuven aanwezig en ook het erfgoed heeft alle troeven in zich om nog meer een factor van samenlevingsbelang te zijn. ​

  1. De cultureel erfgoedsector wil expliciet inzetten op verbinding door debat, dialoog en uitwisseling en zo mee ingaan tegen polarisering, discriminatie, uitsluiting en ongelijkheid.
  2. De sector wil ervoor zorgen dat de erfgoedwerking in Leuven een weerspiegeling is van de samenleving vandaag. De sector streeft naar contacten zonder drempels en wil dat Leuvenaars en bezoekers ongeacht leeftijd, herkomst, geloof, opleidingsniveau of ​ sociaaleconomische achtergrond zich herkennen of thuis voelen in de Leuvense werking rond cultureel erfgoed.
  3. De sector wil bijdragen aan het denken over en de transitie naar een meer duurzame toekomst, onder meer door in de brede samenleving de erfgoedreflex te bevorderen. Van waar komen we en wie zijn de volgende generaties?

Bij de lancering van de landschapstekening reflecteerden Jorijn Neyrinck en Sandrine Ekofo over de landschapstekening en cultureel erfgoed in Leuven. Didi De Paris droomde alvast van het erfgoeddichterschap en liet zich inspireren door de landschapstekening.

Start

Deze landschapstekening is geen eindpunt, maar een start, een uitnodiging om samen verder aan de slag te gaan en de ambities waar te maken. Hiervoor zullen jaarlijks één of meerdere erfgoedcafés georganiseerd worden rond verschillende topics uit de landschapstekening. De Leuvense erfgoedsector breekt tijdens deze bijeenkomsten bewust uit en nodigt partners, publiek, experten en Leuvenaars rond deze thema’s uit om mee na te denken en te doen.

Erfgoed van, voor en door iedereen

​Wie interesse heeft in de landschapstekening cultureel erfgoed, kan gratis een fysiek exemplaar aanvragen. ​Een digitale versie kan je online bekijken.

Over dit boek

  • Titel: Landschapstekening cultureel erfgoed in Leuven
  • Taal: Nederlands
  • Publicatiejaar: 2023
  • Prijs: gratis
  • Vraag de publicatie aan