Nieuwe verhalen over het schoolverleden van Tweebronnen

Op een ontmoetingsdag op zaterdag 3 juni verzamelden een 35-tal oud-leerlingen en oud-werknemers van de voormalige technische school in Tweebronnen om hun verhalen en documenten te delen over hun schoolverleden. Voor de oud-leerlingen en oud-personeelsleden van het RITO (of RTO) was het een fijn weerzien met oude bekenden en een kennismaking met het Tweebronnengebouw anno 2023.

3 juni 2023

Herinneringen aan de school
Nieuwe verhalen kwamen naar boven: over een voetbalploeg die tot in de Verenigde Staten mocht gaan spelen, een bekende Leuvenaar die hier naar school ging maar ook herinneringen aan de dagelijkse lespraktijk en de werkstukken die hier werden gemaakt. Of een oud-leerling die wist te vertellen dat hij in het gebouw was verwekt: zijn ouders waren er conciërge.
Enkele deelnemers brachten documenten en foto's mee zoals foto's van de sportkampioenenhuldiging of een technische tekening van een Bell-telefoon. Dat materiaal is ter plaatse gedigitaliseerd.

Ontmoetingsdag Technische School
Foto: Jan Crab
Foto: Jan Crab

Waarom verzamelen we verhalen?
Vandaag is Tweebronnen een culturele site met de Bib Leuven en Stadsarchief Leuven als hoofdbewoners. Er zijn maar weinig verwijzingen naar het schoolverleden van deze plek. Daar willen we verandering in brengen. Door verhalen, foto’s en andere materialen te verzamelen via de mensen die er zelf bij waren, willen we de geschiedenis van deze plek reconstrueren en documenteren. Tegen het einde van het jaar wordt het verhaal van de Technische School zichtbaar voor iedereen die in Tweebronnen komt.

Kon je er niet bij zijn, maar heb je nog verhalen of documenten?
Denk aan rapporten, diploma's, werkstukken, notities, foto's of nog iets anders. Neem contact op met Erfgoedcel Leuven via erfgoedcel@leuven.be. Vermeld zeker je naam, contactgegevens, welke periode je in het RITO werkte of er naar school ging en welke documenten je nog hebt.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.