Een Chinese reus in Leuven

Rong Lu (49 jaar, Bierbeek) en Inge Ruiters (55 jaar, Leuven), zijn samen de drijvende krachten achter Nihao Leuven en reus Da Tong.

16 oktober 2020

Rong richtte in 2014 Nihao Leuven op om een brug te slaan tussen de Chinese gemeenschap en de Leuvenaars. Inge sloot zich in 2016 aan bij Nihao Leuven, dankzij haar buurvrouw Pingping. Zij is zelf ook bestuurslid van Nihao en mee verantwoordelijk voor Inges passie voor de Chinese cultuur. Die liefde startte in de tuin van Pingping met ochtendlijke tai-chi oefeningen. Vandaag is Inge een vaste waarde in Nihao Leuven naast voorzitter Rong en Pingping.

© Jan Crab

Rong: Inge spreekt geen Chinees, maar heeft heel veel fans in de Chinese gemeenschap. Ze zorgt als Leuvenaar mee voor de lokale verankering van onze vereniging.

Inge: Voor mij is het in de eerste plaats belangrijk om elkaars cultuur te leren kennen via leuke en ontspannende activiteiten. En daar slagen we met Nihao wel goed in! Ook het sociale aspect vind ik persoonlijk heel belangrijk. Zo is het leuk om met Nihao samen te werken met Zorgcirkels jongdementie, de Alvinnenberg en nu Sint-Kamillus.

Rong: De Chinezen voelen zich heel trots als ze betrokken kunnen zijn bij zo’n projecten. Ze staan ervan versteld hoe we hier op sociaal vlak in België omkaderd zijn.

© Jan Crab

In samenwerking met Sint-Kamillus kreeg reus Da Tong een remake.

Da Tong werd geboren tijdens de ReuzeLeuvenstoet in 2017 dankzij een bijzondere 'reuzentweeling', twee reuzenconstructies die van identiteit kunnen veranderen naargelang de groep die de reus adopteert.

Rong: “Ik heb de Belgische reuzencultuur geïntroduceerd bij de Chinese gemeenschap. Ik deed onderzoek naar de reuzencultuur in België en schreef erover in het Chinees. Het verhaal van reuzen die geboren worden, gedoopt worden, een meter en peter krijgen, … dat is voor mensen met een niet-katholieke achtergrond een heel onbekend gegeven. Ze vonden het wel heel interessant. China kent wel stoeten, bijvoorbeeld met Nieuwjaar, met leeuwendansers en poppen met grote hoofden, maar reuzen zoals we dat in België hebben, kennen ze in China niet.

We vonden het dus een leuk idee om Leuven ook een Chinese reus te geven en zo de Belgische reuzencultuur te verrijken.
© Jan Crab

Rong: We besloten om ons voor het ontwerp op het terracottaleger te inspireren. De naam moest ook voor niet-Chinezen makkelijk uit te spreken zijn. Dat werd Da Tong. Inge ontwierp een pak en Ria van Femma realiseerde het met haar naaikunsten.

Waarom is Da Tong vernieuwd?

Inge: We merkten al gauw dat we een nog mobielere Da Tong wilden.

Rong: En we wilden ook graag een grotere reus: bij de viering van 150 jaar Schouwburg speelden reus Da Tong en reuzin Fiere Margriet een liefdesscène. Da Tong was toen 2,2 meter hoog, reuzin Fiere Margriet is wel 4 meter hoog. Niet ideaal dus voor een liefdesrelatie! Het idee voor een nieuwe versie van Da Tong groeide: grotere wielen en een grotere romp, maar wel even levendig als een mens.

Inge: Reus Da Tong is heel beweeglijk: hij kan buigingen maken en bewegen met zijn armen. Dat vonden we heel belangrijk, dus dat moest zeker blijven.

Een nieuw reuzenhoofd

Rong: Het oude hoofd van Da Tong viel klein uit voor zijn nieuwe lengte. We besloten dus een nieuw reuzenhoofd te maken. Om zijn nieuwe gezicht te bepalen, organiseerden we een stemming onder de leden van Nihao.

Inge: Voor de productie sloegen we de handen in elkaar met het Therapeutisch Activiteitencentrum van Sint-Kamillus. Mijn zus werkt daar en ik wist dat ze openstaan voor verschillende projecten. Het was een heel fijne samenwerking. Als dank daarvoor kregen zij de primeur en toonden we de nieuwe Da Tong tijdens de zomerbar van Sint-Kamillus. Drie dagen lang was onze reus aanwezig. We trakteerden met Chinese hapjes en thee en demonstreerden qiqong en een ‘stokdans’. De gasten van Sint-Kamillus namen deel aan de oefensessie en waren heel enthousiast. Sint-Kamillus denkt er zelfs over om op regelmatige basis qiqong te organiseren!

© Jan Crab

En de toekomst?

Rong: Wij duimen voor een reuzenstoet in mei 2021 en hopen dat reus Da Tong nog veel kansen krijgt om op te treden in Leuven, België en wie weet zelfs in Europa.
De romp van de eerste Da Tong is nu terug ter beschikking voor nieuwe groepen. We weten dat de Filippijnse gemeenschap interesse heeft in een reus en er komen ook twee Poolse reuzinnen bij. Het is fijn dat de Belgische reuzencultuur open is naar andere culturen en vormen. Zo verrijken we elkaar.