• In Alles
    • In Publicaties
    • In Organisaties
    • In Projecten

Leuven ’68: educatief aanbod bij de documentaire

Leuven ’68 brengt het verhaal van de legendarische studentenrevoltes aan de Leuvense universiteit in 1968. Voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs ontwikkelt Erfgoedcel Leuven in samenwerking met Mooss vzw een lessenpakket bij deze documentaire. Aan de hand van verschillende thema’s onderzoeken de leerlingen historische en actuele aspecten van de studentenprotesten in Leuven.

De documentaire
Leuven ‘68 toont het ontstaan en verloop van de legendarische studentenrevoltes aan de universiteit van Leuven. De film focust op de jaren 1966-1968 en belicht de belangrijkste momenten uit deze woelige jaren: van de publicatie van het mandement van de bisschoppen over de ondeelbaarheid van de universiteit tot de oprichting van een Franstalige universiteit in Louvain-La-Neuve. Doorheen de documentaire worden ook parallellen getrokken met talloze internationale studentenrevoltes, waaronder die van Amerika, Frankrijk en Mexico.

Educatief aanbod derde graad secundair
Het lessenpakket is opgebouwd uit vier thema’s: omgaan met bronnen, cultuur, politiek en Leuven '68 actueel. Als leerkracht kan je op basis hiervan zelf kiezen op welke aspecten je inzoomt en hoeveel lessen je eraan wil besteden. Naast historische aspecten, komen ook actuele thema’s aan bod, waardoor het lessenpakket ruimer kan gebruikt worden dan enkel in de les geschiedenis.

Praktisch
Vanaf maart 2018 kan je als geïnteresseerde leerkracht een gratis exemplaar van de dvd van de documentaire en het lessenpakket digitaal opvragen bij de Erfgoedcel Leuven via erfgoedcel@leuven.be of 016 27 22 89.
Gratis voor Leuvense scholen.

Info
Prijs
Gratis
Te koop
via erfgoedcel@leuven.be
Jaar
2018
1/1
educatief pakket
Prijs
Gratis
Te koop
via erfgoedcel@leuven.be
Jaar
2018
Meer info
Leuvens erfgoed, doe mee