• In Alles
    • In Publicaties
    • In Organisaties
    • In Projecten

Abdij van Park

Een onafgebroken traditie van straks 900 jaar, een van de best bewaarde abdijcomplexen van de Lage Landen én een nieuwe toekomst: dat is in het kort de Abdij van Park, net buiten de stad. Je bent welkom in deze groene wandeloase van rust.

Hoogtepunt
In 1129 vraagt de graaf van Leuven, Godfried I met de Baard, de norbertijnen van het Noord-Franse Laon om bij Leuven een abdij te stichten. Hij schenkt zelf zijn jachtpark (vandaar de naam) en de meier van Leuven geeft een watermolen en grond aan de Molenbeek. Een jaar later al zijn er de nodige twaalf kanunniken om een zelfstandige norbertijnenabdij te mogen worden.
De abdij, met Maria als patrones, beleeft haar hoogtepunt voor en na 1700, na de godsdienstoorlogen en in volle Contrareformatie. Wat je er nu ziet, is grotendeels het werk van abt Hieronymus de Waerseghere, die in de jaren 1720 een groot deel van de gebouwen laat aanpassen aan de classicistische stijl van zijn tijd. Er zijn op dat moment 48 kanunniken en de abdij bezit honderden hectare grond in tal van parochies.

Nieuwe toekomst
Via de poorten en het hoevegedeelte dring je door tot de kern, op het hoogste punt: het klooster met kerk en begraafplaats. De 42 hectare die van het domein resten na de gedwongen verkoop in de Franse tijd – de abdij werd in 1836 heropgericht – zijn een groene long en een prachtige erfgoedsite in de Leuvense stadsrand. De abdij, waar nog een kleine norbertijnengemeenschap leeft, is grotendeels in erfpacht gegeven aan de stad Leuven. In het masterplan voor de komende decennia zijn dit centrale doelstellingen: de structuur van de abdijsite en al haar onderdelen worden geherwaardeerd (gebouwen en kerk, open ruimtes, natuur en landschap), de historische identiteit en groene oasesfeer blijven maximaal behouden. Het project, een veeljarenplan, heeft tal van lokale, provinciale en Vlaamse partners. De herbestemming en restauratie zijn volop bezig.

Info
Adres
Abdij van Park 7, 3001 Leuven
Open
Van 1 april tot 31 oktober: woe-do-vrij: 10 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17 uur; za: 10 tot 17 uur; zo: 10 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17 uur Van 1 november tot 31 maart: vrij en zo: 10 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17 uur; za: 10 tot 17 uur
Tel
016 40 01 51
E-mail
info@museumparkabdij.be
Website
www.abdijvanpark.be
1/2
Adres
Abdij van Park 7, 3001 Leuven
Open
Van 1 april tot 31 oktober: woe-do-vrij: 10 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17 uur; za: 10 tot 17 uur; zo: 10 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17 uur Van 1 november tot 31 maart: vrij en zo: 10 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17 uur; za: 10 tot 17 uur
Tel
016 40 01 51
E-mail
Meer info
Bezoek de website
Leuvens erfgoed, doe mee